Central tèrmicaCentral hidroelèctricaCentral eòlicaEnergia undimotriuDossier
Central nuclearEnergia solarCentral geotèrmicaFitxesActivitats


FITXES

Descarrega't les fitxes de les diferents energies

DOSSIER

Descarrega't el dossier d'exercicis d'energia

ACTIVITATSActivitat 1
Activitat 2: Mira el següent vídeo i defineix amb les teves paraules què és la pobresa energètica. Escriu també què en penses.Activitat 3: Mira el següent vídeo i explica en les teves paraules quina crítica fa a com es tarifica actualment l'energia elèctrica.Activitat 4: Mira el següent vídeo i respon les preguntes.a) Com són les terres on s'han instal·lat els aerogeneradors?
b) Quin benefici rep la comunitat?
c) Quina participació ha tingut la comunitat en la decisió?
d) Què passa amb la gent que s'hi ha oposat?
e) Esbrina quina empresa espanyola participa d'aquest projectewww.000webhost.com